พศจ.พัทลุง ร่วมประชุมเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ของจังหวัดพัทลุง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสมัยพัฒนา ประทุมวัลย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวศศิธร เต็มพุทธ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ๒๐ ของจังหวัดพัทลุง ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 268,915