พิธีรับตราตั้ง รองเจ้าคณะอำเภอควนขนุน พระครูศาสนกิจจาทร (ชอบ โชติปาโล) อายุ ๖๒ พรรษา ๓๘ เจ้าอาวาสวัดลานแซะ  ตำบลนาขยาด  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง

วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง นายจารึก  แก้วแสงอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีรับตราตั้ง รองเจ้าคณะอำเภอควนขนุน โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) จึงแต่งตั้งให้ พระครูศาสนกิจจาทร (ชอบ โชติปาโล) อายุ ๖๒ พรรษา ๓๘ เจ้าอาวาสวัดลานแซะ  ตำบลนาขยาด  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,143