พศจ.พัทลุง ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลวัดที่ได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดเกาะยาง ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางสุดา สงเดช นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายพิชิต ขุนสารวัตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  และนางสุพรรษา อนุสุนัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลวัดที่ได้รับงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดเกาะยาง ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 268,878