พศจ.พัทลุง ร่วมลงพื้นที่โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อน “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารตำบลชัยบุรี ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายณัฐวัฒน์  ธานีรัตนาภิบาล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมลงพื้นที่โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อน “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารตำบลชัยบุรี ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 269,060