ผอ.พศจ.พัทลุง ร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดพัทลุง ไตรมาสที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง ร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดพัทลุง ไตรมาสที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปิยะเกียรติ  ลิ้มประยูรวงศ์ คลังจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 269,036