พศจ.พัทลุง ร่วมลงพื้นที่โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อน “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายณัฐวัฒน์  ธานีรัตนาภิบาล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมลงพื้นที่โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อน “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ เทศบาลตำบลสมหวัง  อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 268,920