พศจ.พัทลุง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายณัฐวัฒน์  ธานีรัตนาภิบาล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,143