พศจ.พัทลุง ลงพื้นที่วัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยพร้อมถวายคำแนะนำในการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางอาภาภัทร์ จีระพงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วย นางสุพรรษา อนุสุนัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายมีนวัฒน์ อินทรภักดิ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่วัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ทำให้หลังคาโรงเลี้ยง (ศาลาบำเพ็ญกุศลศพ ๑) ของวัดโคกเนียนได้รับความเสียหาย พร้อมกันนี้ได้ถวายคำแนะนำให้แก่วัดในการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด  เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการต่อไป ณ วัดโคกเนียน ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 335,591