พศจ.พัทลุง ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายณัฐวัฒน์ ธานีรัตนาภิบาล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงาน “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 335,633