พศจ.พัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงิบงบประมาณงบเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณเหลือจ่าย)

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นางสาวบุศรา ขาวจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายพิชิต ขุนสารวัตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายเงิบงบประมาณงบเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณเหลือจ่าย) ณ วัดโพธิญาณวราราม ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 378,788